Relatiile financiare. Sistemul financiar si componentele lui. Relatiile de credit. Relatiile de asigurari

Finantele – stiinta constituirii si administrarii mijloacelor banesti la dispozitia unui agent economic p/u indeplinirea obiectului sau de activitate, functiilor si obiectivelor sale.

Relatiile financiare sunt relatii banesti de repartitie a produsului global sau a componentelor sale reprezentind niste transferuri monetare in dublu sens intre buget si firme sau intre firme.

Sfera relatiilor banesti include pe cea a relatiilor financiare, deoarece relatiile banesti presupun contraprestatie si nu necesita neaparat un instrument legat de reflectare sau o baza generatoare si nu au neaparat un caracter de continuitate.

Caracteristica relatiilor financiare:

1) Relatiile financiare sunt o parte a relatiilor economice. Apartenenta relatiilor financiare la cele economice este determinata de faptul ca sunt suportul banesc a unor raporturi intre proprietati si modifica patrimoniul partenerilor cau cel putin structura acestuia. De ex: # A achita la finele lunii consumul de energie electrica. O astfel de relatie de regula are caracter de continuitate, ceea ce presupune generarea a unei obligatii a # A catre furnizorul de energie, adica o obligatie ce nu se stinge imediat.

2) Relatiile financiare au loc organizat si pe baza legala cu caracter de continuitate.

3) Relatiile financiare au caracter definitiv (plata impozitelor, taxelor, amenzilor).

4) Relatiile financiare presupun in principiu transferuri banesti fara contraprestatie directa si imediata si fara titlu rambursabil.

Sistemul financiar are 2 componente majore:

I. Finantele publice.

Componenta publica a finantelor releva:

Ø Procurarea resurselor necesare statului si utilizarea lor conform nevoilor acestuia in calitatea sa de autoritate publica;

Ø Folosirea procesului de procurare si utilizare a resurselor ca un mijloc de influentare a desfasurarii ansamblului de activitati economico-sociale.

Finantele publice sunt definite in legatura cu existenta statului si a autoritatilor sale locale si centrale.

Finantele publice se compun din urmatoarele fonduri:

ü Bugetul national public (buget central si cele locale);

ü Bugetul asigurarilor sociale de stat;

ü Fondurile extrabugetare.

Functiile finantelor publcie:

§ De alocare(fiscala, de repartitie);

§ De stabilizare(extrafiscala) – obiect utilizeaza resursele financiare p/u favorizarea cresterii economice si atenuarea dezechilibrelor economice;

§ De redistribuire(sociala) – are ca obiect transferul de putere de cumparare intre diferite domenii ale activitatii economico-sociale sau intre diferite categorii sociale.

II. Finantele private.

Finantele private cuprind totalitatea societatilor comerciale, bancare, de asigurari indiferent de proprietarul capitalului. Caracteristica esentiala a finantelor private este ca fondurile ne se consuma ci se avanseaza si recupereaza in permanenta in circuitul economic. Obiectul finantelor private include:

a) Constituirea capitalului social;

b) Repartizarea profitului;

c) Plasarea eventualelor disponibilitati(efect de investitii);

d) Obtinerea/crearea mijloacelor financiare necesare p/u derularea curenta a activiatii lucrative;

e) Mobilizarea creantelor;

f) Lichidarea obligatiilor.

Relatiile de credit – relatii banesti de repartitie a produsului global sau a componentelor sale, reflecta niste relatii reprezentind mobilizarea unor disponibilitati banesti in vederea acoperirii unor nevoi temporare.

Caracteristicile relatiilor de credit:

· Sunt cu caracter rambursabil;

· Purtatoare de dobinda.

Regula de aur p/u activitatea financiara: “produsul generat de utilizarea unor resurse financiare imprumutate tre sa fie mai mare decit costul acestora”.

Relatii de asigurari reprezinta ansamblul relatiilor economico-financiare ce se stabilesc intre asigurati si asiguratori. Asiguratul este persoana fizica/juridica care in schimbul primei de asigurare isi asigura bunurile sau se asigura impotriva unor evenimente. Asiguratorul este persoana juridica care preia riscurile asiguratilor, iar in cadrul producerii acestora acopera pagubele respective/achita sumele asigurate.

No comments:

Post a Comment